Ban giám hiệu

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNGHoàng Thị Xuân Hương

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: Đại học SPMN

Trình độ lý luận: Trung cấp

15749975_673944806098140_1796809965_n

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 1Hoàng Thị Hắc

Sinh năm: 1979

Trình độ chuyên môn: Đại học SPMN

Trình độ lý luận: Trung cấp

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 2Hoàng Thị Đào

Sinh năm: 1974

Trình độ chuyên môn: Đại học SPMN

Trình độ lý luận: Sơ cấp