Tổ khối bé

 

 

 

GIÁO VIÊNTrần Thị  Thanh Thủy

Sinh năm: 1975

Trình độ CM : Cao đẳng SPMN

 

 

 

 

GIÁO VIÊNĐinh Thị Liên

Sinh năm: 1965

Trình độ CM: Đại học SPMN

 

 

 

GIÁO VIÊNNguyễn Thị Bích Hà

Sinh năm: 196

Trình độ CM: Đại học SPMN

 

GIÁO VIÊNVũ Thị Bích HườngSinh năm: 1984Trình độ CM: Đại học SPMN

 

GIÁO VIÊNVũ Thị  Hường

Sinh năm: 1982

Trình độ CM: Đại học SPMN