Tổ khối nhỡ

 

 

 

 

GIÁO VIÊNTrần Thị CúcSinh năm: 1965

Trình độ CM : Cao đẳng SPMN

 

 

 

 

 

GIÁO VIÊNNguyễn Thị NhungSinh năm: 1971

Trình độ CM: Cao đẳng SPMN

 

 

 

GIÁO VIÊNNguyễn Thị Thu HiềnSinh năm: 1972

Trình độ CM: Đại học SPMN

 

GIÁO VIÊNHà Thị TuyếtSinh năm: 1984

Trình độ CM: Đại học SPMN