Kế hoạch

Kế hoạch

UBND HUYỆN MỘC CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN HOA BAN Số: 30/KH-MN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Mộc Châu, ngày 13 tháng 03 năm 2017 KẾ HOẠCH V/v Tổ chức Hội thi “Bé yêu bóng đá lần thứ 2” …
Tổ nhà trẻ

Tổ nhà trẻ

            GIÁO VIÊN Nguyễn Thị Thanh Sinh năm: 1966 Trình độ CM : Cao đẳng SPMN                 GIÁO VIÊN Vì Thị Lan Sinh năm: 1965 Trình độ CM: Cao đẳng SPMN               GIÁO VIÊN Phan Thị Thanh Sinh năm: 1960 Trình độ CM: Trung cấp SPMN       GIÁO VIÊN Phạm…
hoạt động chuyên môn

hoạt động chuyên môn

Kế hoạch 110/KH-CCM1 ngày 9/12/2016 về tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn số 1 năm học 2016-2017
Điều kiện, Thủ tục chuyển trường

Điều kiện, Thủ tục chuyển trường

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH I. Đối tượng chuyển trường: * Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ; * Học sinh có…