Tổ khối bé

Tổ khối bé

      GIÁO VIÊNTrần Thị  Thanh Thủy Sinh năm: 1975 Trình độ CM : Cao đẳng SPMN         GIÁO VIÊNĐinh Thị Liên Sinh năm: 1965 Trình độ CM: Đại học SPMN       GIÁO VIÊNNguyễn Thị Bích Hà Sinh năm: 196 Trình độ CM: Đại học SPMN