Tổ khối lớn

Tổ khối lớn

GIÁO VIÊN Trần Thị Hân Sinh năm: 1970 Trình độ CM : Đại học SPMN   GIÁO VIÊN Lê Thị Bích Ngọc Sinh năm: 1984 Trình độ CM: Đại học SPMN   GIÁO VIÊN Lò Thị Duyên Sinh năm: 1968 Trình độ CM: Cao đẳng…