Tổ khối nhỡ

Tổ khối nhỡ

        GIÁO VIÊNTrần Thị CúcSinh năm: 1965 Trình độ CM : Cao đẳng SPMN           GIÁO VIÊNNguyễn Thị NhungSinh năm: 1971 Trình độ CM: Cao đẳng SPMN       GIÁO VIÊNNguyễn Thị Thu HiềnSinh năm: 1972 Trình độ CM: Đại học…