Công văn số 641/PGD&ĐT V/v tăng cường phòng ngừa, trộm cắp tài sản trong trường học

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trong toàn huyện

          Căn cứ Công văn số 40/TB-CAH-TH ngày 19/12/2016 của Công an huyện Mộc Châu V/v thông báo thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản,

Theo thông báo của Công an huyện Mộc Châu, trong thời gian gần đây trên địa bàn huyện Mộc Châu xảy ra một số vụ án hình sự với tính chất phức tạp

Để cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản, Phòng GD&ĐT Mộc Châu yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học triển khai ngay những nội dung công việc sau:

– Thực hiện tốt nội quy, quy định bảo vệ cơ quan; công tác tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất sơ hở thiếu sót để các loại tội phạm lợi dụng hoạt động, đặc biệt có phương án bảo vệ tài sản của nhà trường. Nêu cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm.

– Kiểm tra, rà soát các ô cửa sổ, cửa chính và các ổ khóa của của các phòng họp, phòng Hội đồng, lớp học, kho để dụng cụ thiết bị dạy học,… nếu không đảm bảo thì phải được tu sửa, thay thế, bổ sung kịp thời; bố trí nhân viên bảo vệ trực ban đêm, trong giờ nghỉ và phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực cơ quan trong dịp nghỉ tết Dương lịch, tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

– Nếu có vụ việc xảy ra mất trộm tại đơn vị thì Hiệu trưởng nhà trường phải có trách nhiệm báo cáo ngay với Trưởng bản, Tiểu khu trưởng nơi trường đóng và báo với ban công an xã, thị trấn, Công an huyện để phối hợp giải quyết. Báo cáo về Phòng GD&ĐT (qua bộ phận thanh tra – Tiếp công dân) theo địa chỉ: ducthiengdmc@gmail.com