Kế hoạch

UBND HUYỆN MỘC CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HOA BAN

Số: 30/KH-MN
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mộc Châu, ngày 13 tháng 03 năm 2017
KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức Hội thi “Bé yêu bóng đá lần thứ 2”
Năm học 2016-2017
_____________

Thực hiện Công văn số 393/PGD&ĐT ngày 13/9/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm GDMN năm học 2016-2017;
Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường mầm non Hoa Ban đã được Phòng GD&ĐT Mộc Châu phê duyệt;
Trường mầm non Hoa Ban xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Bé yêu bóng đá lần thứ 2″ năm học 2016-2017 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
Nâng cao chất lượng và tập trung vào việc thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” ;
Việc tổ chức Hội thi “Bé yêu bóng đá lần thứ 2″ nhằm tạo ra sân chơi để trẻ được trải nghiệm về những kiến thức trẻ được học tại trường, tại lớp. Tạo hứng thú cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt. Phát triển các tố chất nhanh, mạnh, khéo, bền, phát triển khả năng định hướng trong không gian, có ý thức kỷ luật khi tham gia thi đấu, phát huy các tố chất vận động khéo léo, bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng yêu cầu mong đợi của chương trình GDMN đối với các độ tuổi và các chỉ số phát triển thể chất trong bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi.
Thông qua Hội thi giúp cho học sinh và giáo viên trong trường được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau nhằm chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.
Thu hút sự quan tâm ủng hộ của các cấp các ngành, các đoàn thể trong xã hội và cộng đồng với giáo dục mầm non.
2. Yêu cầu:
Tổ chức Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh và toàn thể xã hội quan tâm đến giáo dục mầm non nói chung và chất lượng giáo dục của trường mầm non Hoa Ban nói riêng.
Không khí hội thi vui vẻ tự nhiên, trẻ thể hiện đ¬ược các động tác nhanh nhẹn, đẹp, chính xác phù hợp với độ tuổi, tiết kiệm, hiệu quả
Các đội thi tự chuẩn bị trang phục và tìm hiểu kỹ về luật bóng đá nhi đồng.
II. NỘI DUNG:
1. Đối tượng dự thi:
Trẻ mẫu giáo 4, 5 tuổi thuộc Trường mầm non Hoa Ban;
Mỗi lớp trong khối thành lập một đội tuyển tham gia thi.
Số lượng học sinh trong một đội là 05 học sinh thi đấu chính thức; 05 học sinh dự bị.
2. Thời gian và địa điểm thi:
Thời gian: Trong tháng 4/2017
Địa điểm: Tại sân thể chất trường mầm non Hoa Ban
3. Nội dung thi:
Thi đấu bóng đá lứa tuổi nhi đồng
4. Luật thi đấu và phương thức đánh giá:
– Thời gian thi đấu: Mỗi hiệp diễn ra trong 10 phút, nghỉ giải lao 10 phút. Tổng thời gian toàn trận là 30 phút.
– Quy định trong thi đấu: chỉ dùng chân để đá, không đẩy bạn, đá vào chân bạn. Bóng ra ngoài được đá phạt biên, các vận động viên phải nghe hiệu lệnh cuat trọng tài. Thay người thì phải báo cáo với trọng tài. Các đội phải có đồng phục riêng có gắn số từ 1-10
– Phương thức tính giải: 2 đội cùng khối sẽ thi đấu trực tiếp để phân thắng thua và tính giải nhất – nhì khối
5. Cơ cấu giải thưởng:
– giải nhất khối: 300.000 đ
– giải nhì khối: 200.000 đ
– Cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia thi đấu. Quà lưu niệm cho các đội tham gia trình diễn thời trang bảo vệ môi trường.
6. Kinh phí Hội thi :
Kinh phí tổ chức sẽ chi theo nguồn thường xuyên của đơn vị được giao năm 2017 và quỹ lễ hội của Hội CMHS nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Ban tổ chức, tổ Trọng tài, tổ bình luận viên, tổ phục vụ bảo vệ:
– Ban tổ chức: Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận xây dựng nội dung của Hội thi; ban hành quyết định thành lập BTC, BGK, tổ dẫn chương trình, tổ phục vụ hội thi, xây dựng thể lệ hội thi, dự trù kinh phí hội thi…
– Nhiệm vụ của tổ Trọng tài: Điều khiển một trận đấu trong bóng đá. Trọng tài có những nhiệm vụ thực thi luật bóng đá để điều khiển trận đấu mà đã được giao, là người đưa ra quyết định cuối cùng về một tình huống nào đó mà không thể thay đổi hay phản đối được.
– Nhiệm vụ của thư ký: tổng hợp kết quả của Hội thi trung thực, đảm bảo bí mật đến phút cuối cùng.
– Tổ phục vụ, bảo vệ có nhiệm vụ: Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm, tăng âm, loa đài, lễ tân, bảo vệ an toàn cho Hội thi.
3. Đối với BGH, cán bộ giáo viên, công nhân viên:
Triển khai kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường; chuẩn bị đầy đủ đồ dùng phục vụ cho nội dung thi và tuân thủ theo sự phân công của trưởng ban tổ chức;
Toàn thể cán bộ giáo viên, CNV có mặt đầy đủ trong ngày diễn ra Hội thi. Chế độ thực hiện theo quy định hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Bé yêu bóng đá lần thứ 2″ năm học 2016-2017 của Trường mầm non Hoa Ban. Đề nghị các đồng chí cán bộ giáo viên nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:
– PGD&ĐT (b/c);
– CBGV-CNV (t/h);
– Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Thị Xuân Hương

kehoach03