Sinh hoạt chuyên môn cụm số 1

UBND HUYỆN MỘC CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤM CHUYÊN MÔN 1

Số:110/KH-CCM1

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 Mộc Châu, ngày 9 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm số 1

Năm học 2016-2017

_____________

Thực hiện Công văn số 541/PGD&ĐT ngày 07/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm; Thực hiện Công văn số 555/PGD&ĐT ngày 28/10/2015 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu v/v thực hiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm;

Thực hiện Công văn Hướng dẫn số 393/PGD&ĐT ngày 13/9/2016 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2016-2017;

Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của 3 đơn vị trường mầm non Hoa Ban; Hoa Hồng; Đông Sang;

Căn cứ kết quả cuộc họp BGH 3 đơn vị trường trong cụm ngày 6/12/2016; Căn cứ thực trạng về việc thực hiện lĩnh vực PTTM; lĩnh vực phát triển TCKNXH còn gặp nhiều lúng túng trong việc xác định mục tiêu, phương pháp và cách thức tổ chức của đa số giáo viên của 3 đơn vị trường;

Cụm chuyên môn số 1 (Gồm các trường: Hoa Ban, Hoa Hồng, Đông Sang) xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tích cực áp dụng phương pháp thực hành giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”, lựa chọn các hoạt động linh hoạt, đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng trẻ mầm non của các đơn vị trường trong cụm;

Giúp cho CBGV 3 trường trong cụm được thống nhất về cách xác định mục tiêu; nội dung; phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện lĩnh vực PTTM; lĩnh vực phát triển TCKNXH;

Tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội giao lưu học hỏi; chia sẻ chuyên môn giữa các trường thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm.

  1. YÊU CẦU

Tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế. Cán bộ, giáo viên xác định rõ mục tiêu; yêu cầu cũng như phương pháp và cách thức tổ chức của lĩnh vực PTTM; lĩnh vực phát triển TCKNXH;

Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên phải tự giác, tích cực, chủ động chia sẻ, trao đổi với đồng nghiệp và thực hiện nghiêm túc theo sự phân công của cụm trưởng.

          III. NỘI DUNG

  1. Dự thực hành 2 hoạt động :

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ: Trường MN Hoa Ban thực hiện

Chủ đề: Gia đình

Tên hoạt động: Múa cho mẹ xem (ND trọng tâm: Vỗ tay theo nhịp)

Đối tượng: MGB

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Bích Ngọc

+ Lĩnh vực phát triển TCKNXH: Trường MN Đông Sang thực hiện

Chủ đề: Gia đình

Tên hoạt động: Cả nhà thương nhau

Đối tượng: MGL

Giáo viên thực hiện: Hà Thị Nhâm

  1. Thảo luận, rút kinh nghiệm:

Sau khi dự xong 2 hoạt động, 3 đơn vị trường trong cụm sẽ thảo luận, rút kinh nghiệm và Ban tổ chức sẽ thống nhất chốt 1 số nội dung trọng tâm.

2.1. Giáo dục phát triển thẩm mĩ

* Mục tiêu

– Hình thành và phát triển khả năng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và trong các tác phẩm nghệ thuật.

– Phát triển khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình).

-Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật.

* Nội dung

Cảm nhận vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật.

-Thể hiện cảm xúc qua hoạt động âm nhạc, tạo hình.

-Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật.
* Các hoạt động

Hoạt động nghệ thuật âm nhạc, tạo hình được tiến hành với các hình thức:

*) Hoạt động học có chủ định

– Để giúp trẻ bộc lộ và thể hiện cảm xúc vào các hoạt động nghệ thuật. Tùy thuộc vào khả năng cảm thụ và sự thể hiện của trẻ về âm nhạc, tạo hình. Cô lựa chọn hoạt động để tiến hành trên hoạt động học có chủ định theo các chủ đề.

– Đối với HĐ âm nhạc, tùy thuộc vào độ tuổi, vào HĐ trọng tâm có thể chọn 2-3 dạng HĐ làm nội dung kết hợp: dạy hát, nghe nhạc, nghe hát, vận động theo nhạc, trò chơi âm nhạc.

– Nội dung tích hợp theo chủ đề được tiến hành một cách nhẹ nhàng, không áp đặt, phù hợp nội dung hoạt động như: trò chuyện, bài thơ, câu đố, toán..
*) Hoạt động ở mọi nơi, mọi lúc

– Ở các thời điểm thích hợp trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ.

– Cô cho trẻ làm quen với các bài hát, bản nhạc, trò chơi âm nhạc, múa.

– Cô cho trẻ xem các tác phẩm tạo hình, sản phẩm của cô và trẻ.

-Tạo điều kiện để trẻ tự thể hiện cảm xúc qua vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình ở các góc.

– Cho trẻ tiếp xúc với vẻ đẹp thiên nhiên, để làm giàu cảm xúc, tích luỹ kinh nghiệm trong cuộc sống.

* Tổ chức hoạt động

Tổ chức hoạt động âm nhạc

*)Hoạt động trọng tâm: Hát

Nội dung kết hợp:

– Vận động theo nhạc hoặc trò chơi âm nhạc

– Nghe nhạc – nghe hát

*)Hoạt động trọng tâm: Vận động theo nhạc

Nội dung kết hợp:

– Nghe nhạc – nghe hát

– Trò chơi âm nhạc

*) Hoạt động trọng tâm: Nghe nhạc – nghe hát

Nội dung kết hợp:

– Trò chơi âm nhạc

– Vận động theo nhạc

*) Hoạt động biểu diễn văn nghệ theo chủ đề

Tổ chức hoạt động tạo hình

– Vẽ, nặn, cắt, xé, dán… theo mẫu.

– Vẽ, nặn, cắt, xé, dán… theo đề tài.

– Vẽ, nặn, cắt, xé, dán… theo ý thích

2.2. Giáo dục phát triển tình cảm- kỹ năng xã hội

– Nội dung giáo dục PT TC- KNXH được thiết kế xuất phát từ trẻ, gắn trẻ với cuộc sống hiện thực, hướng đến hình thành các phẩm chất và kĩ năng sống.

–  Nội dung giáo dục PT TC -KN XH được mở rộng dần theo nguyên tắc đồng tâm phát triển, từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp.

* Giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mỹ lứa tuổi nhà trẻ
Mục tiêu:

Có ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi. Có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi. Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt. Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán, xếp hình.

Nội dung

– Phát triển tình cảm:

+ Ý thức về bản thân

+ Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc

– Phát triển kĩ năng xã hội:

+ Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi

+ Hành vi văn hóa và thực hiện các qui định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt
– Phát triển cảm xúc thẩm mĩ:

+ Nghe hát và vận động đơn giản theo nhạc

+ Vẽ nặn. Xé dán, xếp hình, xem tranh

* Giáo dục Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội ở lứa tuổi mẫu giáo

Mục tiêu:

 – Có ý thức về bản thân

– Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

– Có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực.

– Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ

– Thực hiện một số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi

– Giáo dục Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội ở lứa tuổi mẫu giáo
Nội dung:

– Phát triển tình cảm:

+ Ý thức về bản thân

+ Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người và hiện tượng xung quanh.

– Phát triển kĩ năng xã hội:

+ Hành vi và qui tắc ứng xử xã hội trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp mầm non, cộng đồng gần gũi

+ Quan tâm bảo vệ môi trường

* Hướng dẫn thực hiện nội dung phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội

Nội dung giáo dục phát triển TC-XH cho trẻ được tích hợp trong các hoạt động chăm sóc hàng ngày, hoạt động giáo dục phát triển: các hoạt động chơi – tập, hoạt động học, hoạt động chơi, hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ và được tiến hành mọi lúc mọi nơi trong, mọi tình huống, mọi thời điểm thích hợp.

* Tổ chức hoạt động giáo dục phát triển TC-KNXH

Khi tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển TC-XH giáo viên cần lưu ý một số điểm sau đây:

+ Thường xuyên trò chuyện thân thiện với trẻ.

+ Không nên đưa ra quá nhiều yêu cầu đối với trẻ.

+ Luôn chú ý lắng nghe để hiểu và kịp thời đáp ứng những nhu cầu của trẻ.

+ Kịp thời khen ngợi, động viên trẻ khi trẻ thể hiện những kĩ năng xã hội hợp lý
+ Làm gương cho trẻ bắt chước.

+ Tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm thông qua các trò chơi, xử lý các tình huống, tham quan tiếp xúc, quan sát môi trường xã hội gần gũi xung quanh,…

* Phương pháp giáo dục

Nhóm phương pháp trực quan: Làm gương/làm mẫu.

Nhóm phương pháp dùng lời: Trò chuyện, đàm thoại, giải thích.

Nhóm phương pháp thực hành: Trải nghiệm, giải quyết tình huống, trò chơi, tập luyện thường xuyên

Phương pháp giáo dục tốt nhất là những phương pháp tạo sự tương tác và vai trò tham gia của trẻ trong việc học và thực hành kỹ năng. Những phương pháp này vận dụng nguyên tắc lấy người học làm trung tâm, dựa vào kinh nghiệm và nhu cầu của trẻ. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức của trẻ, giúp trẻ được trải nghiệm mà có được các kỹ năng khác nhau.

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: ½ ngày 6 tháng 1 năm 2017

Địa điểm: Tại trường Mầm non Hoa Ban

* Thành phần mời:

+ Lãnh đạo phụ trách bậc học phòng GD&ĐT;

+ Bộ phận chuyên môn Mầm non.

  * Thành phần triệu tập

+ Tổng số CBGV 3 đơn vị trường trong cụm: 56 đồng chí

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Đối với Trường mầm non Hoa Ban – Trường cụm trưởng

Tổ chức họp BGH 3 trường trong cụm thống nhất nội dung, thời gian địa điểm tổ chức. Thời gian trước ngày 10/12/2016

Xây dựng kế hoạch, duyệt kế hoạch với Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12/2016; Triển khai kế hoạch đã duyệt với 3 đơn vị trường trong cụm. Báo cáo với PGD&ĐT về kết quả tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, văn phòng phẩm để phục vụ cho buổi sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu quả.

Đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các tổ trưởng chuyên môn cùng xây dựng và chuẩn bị đồ dùng phục vụ cho hoạt động được phân công đạt hiệu quả cao nhất.

Các đồng chí bảo vệ; phục vụ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ buổi sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, chu đáo;

  1. Đối với Trường mầm non Hoa Hồng và mầm non Đông Sang:

Triển khai kế hoạch tới toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường; chuẩn bị các nội dung để thảo luận và tuân  thủ theo sự phân công của cụm trưởng;

Các đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và các tổ trưởng chuyên môn cùng xây dựng và chuẩn bị đồ dùng phục vụ cho hoạt động được phân công đạt hiệu quả cao nhất. Chủ động phối hợp với Trường MN Hoa Ban trong việc chuẩn bị Hội trường, bàn ghế phục vụ cho buổi sinh hoạt chuyên môn được thành công tốt đẹp.

Trên đây là kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên môn Cụm chuyên môn số 1 năm học 2016-2017. Đề nghị các đơn vị trường trong cụm nghiên cứu triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:– PGD&ĐT (c/đ);- Các trường cụm số 1(t/h);

– Lưu VT.

 

 

           T.M CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 1CỤM TRƯỞNG  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN HOA BAN

Hoàng Thị Xuân Hương